program logo 2

64998811 2470954832949113 5127068792433672192 o

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Xenios Zeus, Erasmus+, KA2, ως βέλτιστης πρακτικής, κατά την Τεχνική Ημερίδα του Ι.Κ.Υ, της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού με θέμα: «Υποβολή Τελικών Εκθέσεων Erasmus+ Σχεδίων ΚΑ2 2016 & 2017», Την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπροσώπησε η κ. Κρυσταλλία Στάικου, Αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας, η οποία παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «… και μετά το Xenios Zeus τι; Η απήχηση ενός προγράμματος σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προοπτικές και συμπεράσματα”.


 

 

DSC 0855s

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα: «Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα» Τη διήμερη συνάντηση (10-11 Ιουνίου 2019 στο Ναύπλιο) διοργάνωσε το Ι.Κ.Υ., η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στόχος της Διεθνικής Δραστηριότητας ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν 70 άτομα από 12 χώρες, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλων Οργανισμών που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και στελέχη Εθνικών Μονάδων του εξωτερικού.

Την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπροσώπησε η κ. Κρυσταλλία Στάικου, Αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας, η οποία παρουσίασε ως καλή πρακτική το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Xenios Zeus και κατηύθυνε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη συζήτηση σε εργαστήρι με θέμα: «Share practices on ongoing projects focusing on Early School Leaving and University dropout as social inclusion impediments”.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2xHdAPZ


 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Μέγαρο Μουσικής, Ο Κόσμος της Μουσικής- Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε με επιτυχία το Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μέγαρο Μουσικής, Ο Κόσμος της Μουσικής- Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017-2018. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχαν και το υποστήριξαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο γενικότερος σκοπός του Προγράμματος ήταν να πραγματοποιούνται μουσικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά παιχνίδια και δράσεις γνωριμίας με τον κόσμο και το χώρο της Μουσικής σε έναν πραγματικό χώρο παραγωγής πολιτισμού, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, είχε ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας κριτικής αισθητικής και θετικής στάσης, τονίζοντας τη συμβολή της μουσικής στη ζωή και τον πολιτισμό, στην ειρηνική συνύπαρξη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα και τον σεβασμό του δικαιώματος πρόσβασης όλων χωρίς διακρίσεις στον πολιτισμό.

Την Τρίτη 8-5-2018 και την Τετάρτη 9-5-2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας μιας αντιπροσωπείας που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «AVIOR».

Το «AVIOR» παράγει δίγλωσσα υλικά για παιδιά μεταναστών στην Ευρώπη. Αντί να δημιουργούν νέα υλικά, μεταφράζονται και προσαρμόζονται τα υπάρχοντα δίγλωσσα υλικά υψηλής ποιότητας που προσφέρονται, τόσο στη γλώσσα υποδοχής, όσο και στη μητρική γλώσσα των παιδιών μεταναστών.

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές για την πολυγλωσσική και μητρική γλώσσα μέσω επισκέψεων μελέτης σε σχολεία και ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δημιουργούνται άτυπα τοπικά δίκτυα γονέων, κοινοτήτων και σχολείων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των στόχων του έργου.

Το AVIOR είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Μεταναστών Παιδιών του Sirius και βασίζεται σε βασικές συστάσεις πολιτικής του για τη μείωση του χάσματος επίτευξης, μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών στην Ευρώπη.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 «Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults» XENIOS ZEUS, διοργάνωσε την 4η Διακρατική Συνάντησή του. Στη συνάντηση πήραν μέρος οι εταίροι του Προγράμματος, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 04-05-2018  και το Σάββατο 05-05-2018 θα λάβει χώρα η διήμερη διακρατική συνάντηση (και τελευταία) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus +, με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” και αριθμό σύμβασης 2016-1-EL01-KA201-023512, στα γραφεία του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Δημητρίου Πολιορκητού 27, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν όλοι οι εταίροι από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία για το κλείσιμο του προγράμματος, συζητώντας για το στάδιο της αξιολόγησης και της επαναδιατύπωσης του υλικού που παράχθηκε για τις ανάγκες όλων των ηλικιών των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2016 έως και Σεπτέμβριο 2018.


 

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 επισκέφτηκε την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας δωδεκαμελής Γαλλική αντιπροσωπεία από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Νίκαιας-Μασσαλίας, με επικεφαλής τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ Frédérique Cauchi-Bianchi και Joseph Cesaro στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ MOISSON2. Τη Γαλλική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Μαρία Συργιάννη, η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βαρβάρα Χρυσάφη, η Αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κρυσταλλία Στάικου και οι Προϊστάμενοι των τμημάτων Προσωπικού και Διοικητικών Υποθέσεων κ. Στεφανόπουλος Παναγιώτης και κ. Ματίνα Σωτηράκη. Η συνάντηση εξελίχθηκε μέσα σε συνεργατικό κλίμα, οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων (γαλλικού & ελληνικού), ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο Εκπαιδευτικών Περιφερειών.

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων (τετραήμερο 8 - 11 Μαρτίου 2018) στην Κωνσταντινούπολη διοργανώσε υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου επιστημονική - επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Η θάλασσα που μας ενώνει" στις 10 Μαρτίου 2018 στο Ζωγράφειο Λύκειο.

Στην Ημερίδα έγινε παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Xenios Zeus.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της Ημερίδας και η Αφίσα.

Κάντε κλικ εδώ για το Πρόγραμμα.

  • Konstantinoupoli

Simple Image Gallery Extended

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Στις 5-9 Φεβρουαρίου 2018 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας έγινε παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Xenios Zeus, που υλοποιεί η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός LTT (Learning Teaching Training event) ενός εκπαιδευτικού οργανισμού το Fryshuset, όπου συμμετείχαν 9 οργανισμοί από 7 ευρωπαϊκές χώρες με θέμα: «Challenges and Opportunities in Education for refugee and asylum seeking youth in Europe: Exchange of Knowledge and Good Practices Sweden, Fryshuset, 5-9 February 2018».

Την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπροσώπησαν η κ. Κρυσταλλία Στάικου, Αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η κ. Σμαρώ Χιονά από το Γραφείο Συντονισμού Προσφύγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πρακτικές στην εκπαίδευση των προσφύγων που υλοποιούνται στις χώρες τους με σκοπό να παραχθούν αμοιβαία μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποτυπωθούν σε εγχειρίδιο, με απώτερο στόχο να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες τους και στην Ευρώπη.

  • IMG-275a384c6a34ab51388453a7f69dea94-V
  • IMG-5e5c858eeddf102f6807ddfff2348e09-V
  • IMG-78fd2ee0302a3b359667ccd9434bde70-V
  • IMG-c7e9b1795a03a31028f29a0c7e8d63a0-V
  • stockholm_4

Simple Image Gallery Extended


 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση με επιστολή ενημέρωσε την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι ο Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Erasmus+ KA2, Xenios Zeus, ότι θα εντάξει το παραγόμενο υλικό του προγράμματος στο ευρύτερο εκπαιδευτικό υλικό που το Παρατηρητήριο έχει συλλέξει και αφορά την εκπαίδευση παιδιών κι ενηλίκων προσφύγων και ότι θα το συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα του. 

Για να δείτε την επιστολή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, κάντε κλικ εδώ.


Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. Ψυχογυιού Ευαγγελία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus KA2+, Xenios Zeus και τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Χρήσεις, ερμηνείες και αξιοποίηση του χάρτη και της χαρτογραφικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία». Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα από τις 13:00 ως τις 16:15, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης).


 

 

Την Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κλήθηκαν σε συνάντηση οι εθελοντές εκπαιδευτικοί άτυπης εκπαίδευσης προσφύγων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους καταυλισμούς προσφύγων των Δήμων Παιονίας  - Κιλκίς και Δέλτα, κάνοντας εφαρμογή του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4, 5 & 6 ΜΑΪΟΥ 2018

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

synedrio Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus, διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις»

4, 5 & 6 Μαΐου 2018

στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και των ευρύτερων παρεμβάσεων ανάδειξης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το Συνέδριο έρχεται να καταδείξει τις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου και να συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ανάδειξη πρακτικών και παρεμβάσεων αντιμετώπισής τους.

Για την ανακοίνωση του Συνεδρίου κάντε κλικ εδώ