program logo 2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Μέγαρο Μουσικής, Ο Κόσμος της Μουσικής- Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε με επιτυχία το Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μέγαρο Μουσικής, Ο Κόσμος της Μουσικής- Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017-2018. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχαν και το υποστήριξαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο γενικότερος σκοπός του Προγράμματος ήταν να πραγματοποιούνται μουσικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά παιχνίδια και δράσεις γνωριμίας με τον κόσμο και το χώρο της Μουσικής σε έναν πραγματικό χώρο παραγωγής πολιτισμού, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, είχε ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας κριτικής αισθητικής και θετικής στάσης, τονίζοντας τη συμβολή της μουσικής στη ζωή και τον πολιτισμό, στην ειρηνική συνύπαρξη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα και τον σεβασμό του δικαιώματος πρόσβασης όλων χωρίς διακρίσεις στον πολιτισμό.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 XENIOS ZEUS, διοργάνωσε την 4η Διακρατική Συνάντησή του. Στη συνάντηση πήραν μέρος οι εταίροι του Προγράμματος, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 1. Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 2. Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 3. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Το Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).
 5. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους νέους της Ιταλίας H.R.Y.O.
 6. Το Δίκτυο Άλφα - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 7. Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η Συνάντηση ήταν διήμερη και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4-5-2018 και το Σάββατο 5-5-2018.

Την Τρίτη 8-5-2018 και την Τετάρτη 9-5-2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας μιας αντιπροσωπείας που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «AVIOR».

Το «AVIOR» παράγει δίγλωσσα υλικά για παιδιά μεταναστών στην Ευρώπη. Αντί να δημιουργούν νέα υλικά, μεταφράζονται και προσαρμόζονται τα υπάρχοντα δίγλωσσα υλικά υψηλής ποιότητας που προσφέρονται, τόσο στη γλώσσα υποδοχής, όσο και στη μητρική γλώσσα των παιδιών μεταναστών.

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές για την πολυγλωσσική και μητρική γλώσσα μέσω επισκέψεων μελέτης σε σχολεία και ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δημιουργούνται άτυπα τοπικά δίκτυα γονέων, κοινοτήτων και σχολείων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των στόχων του έργου.

Το AVIOR είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Μεταναστών Παιδιών του Sirius και βασίζεται σε βασικές συστάσεις πολιτικής του για τη μείωση του χάσματος επίτευξης, μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών στην Ευρώπη.

Αρχικά, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ανανιάδης Παναγιώτηςαπηύθυνε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τα μέλη του ΑVIOR.

Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος Παιδαγωγικής κι Επιστημονικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ακριτίδης Νικόλαος και μέλος της Διοικητικής κι Επιστημονικής Ομάδας του Συντονιστή του Προγράμματος έκανε μία αναλυτική περιγραφή της ανθρωπιστικής κρίσης που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που ήρθαν στην Ευρώπη και για τις διαδικασίες ένταξης των προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων.

Η κ. Στάικου Κρυσταλλία, μέλος της Διοικητικής Ομάδας του Συντονιστή του Προγράμματος, παρουσίασε τους εταίρους, το υλικό και τη μέχρι στιγμής πορεία του έργου «Xenios Zeus». Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ErasmusKA2 «XENIOS ZEUS», που Συντονιστής του είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει παράξει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει, ήδη, χρησιμοποιηθεί για μία διετία στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων για τη μη τυπική εκπαίδευσή τους και λήγει στις 30-09-2018.

Τέλος, η κ. Σπυροπούλου Ελευθερία από το Δίκτυο Άλφα και εταίρος του XENIOS ZEUS παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό τους, τις «Γέφυρες», το οποίο αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 8 – 16 χρόνων.


 

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 επισκέφτηκε την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας δωδεκαμελής Γαλλική αντιπροσωπεία από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Νίκαιας-Μασσαλίας, με επικεφαλής τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ Frédérique Cauchi-Bianchi και Joseph Cesaro στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ MOISSON2. Τη Γαλλική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Μαρία Συργιάννη, η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βαρβάρα Χρυσάφη, η Αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κρυσταλλία Στάικου και οι Προϊστάμενοι των τμημάτων Προσωπικού και Διοικητικών Υποθέσεων κ. Στεφανόπουλος Παναγιώτης και κ. Ματίνα Σωτηράκη. Η συνάντηση εξελίχθηκε μέσα σε συνεργατικό κλίμα, οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων (γαλλικού & ελληνικού), ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο Εκπαιδευτικών Περιφερειών.

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Σύγχρονες προκλήσεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα: ευρωπαϊκή ταυτότητα, συνεκπαίδευση, σχολική διαρροή». Έτσι, ολοκληρώθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πενθήμερη επίσκεψη της γαλλικής αντιπροσωπίας από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Νίκαιας- Μασσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ MOISSON 2. Την Γαλλική αντιπροσωπεία εκπροσώπησαν με σχετικές εισηγήσεις οι Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Δ.Ε. κ.κ. Frédérique Cauchi-Bianchi και Joseph Cesaro.

Από πλευράς Περιφέρειας, συμμετείχαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, η Προϊσταμένη Παιδαγωγικής & Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Μαρία Συργιάννη, η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βαρβάρα Χρυσάφη, η Αν.Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης κ. Κρυσταλλία Στάικου, η υπεύθυνη για την Εκπαίδευση των προσφύγων κ. Χαρίκλεια Τσιριγώτη, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας κ. Τριαντάφυλλος Σερμέτης, καθώς και Διευθυντές και Εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων που επισκέφτηκε η γαλλική αντιπροσωπεία.

Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές πάνω στα θέματα του τραπεζιού που ελπίζουμε να επαναληφθεί και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Για να δείτε την πρόσκληση της συνάντησης κάντε κλικ εδώ.


 • 17
 • 2
 • 20
 • 25
 • 28
 • 3
 • 34
 • 47
 • 51
 • 53

Simple Image Gallery Extended


 

Την Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κλήθηκαν σε συνάντηση οι εθελοντές εκπαιδευτικοί άτυπης εκπαίδευσης προσφύγων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους καταυλισμούς προσφύγων των Δήμων Παιονίας  - Κιλκίς και Δέλτα, κάνοντας εφαρμογή του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ανανιάδης Παναγιώτης, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ακριτίδης Νικόλαος και η ομάδα έργου του Προγράμματος κ. Στάικου Λίνα, κ. Σαμαρά Δώρα και κ. Λαπατά Δήμητρα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής :

 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους Εταίρους πάνω στο υλικό που παρήγαγαν.
 • Η εφαρμογή του παραγόμενου υλικού στους καταυλισμούς των προσφύγων. Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης.
 • Η συμμετοχή των προσφύγων στην άτυπη εκπαίδευση. Πρόταση για αύξηση των ωρών, ώστε να υπάρχει συνέχεια και πρόοδος από τη μεριά των προσφύγων.
 • Προβλήματα συνεννόησης με τις Μ.Κ.Ο., που προσφέρουν παρόμοιο έργο, ως προς τη διάθεση παιδιών και χώρων, εφόσον το έργο και από τις δύο μεριές προσφέρεται σε κοινές ώρες.
 • Προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Προβλήματα μετακίνησης προς και από τους καταυλισμούς.
 • Ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση σχετικά με θέματα κουλτούρας.

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για μία επόμενη προσφορά των υπηρεσιών τους και κατά κοινή ομολογία επεσήμαναν την μεγάλη ψυχική ικανοποίηση που εισέπραξαν από τη συγκεκριμένη εμπειρία. 

Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ , KA2, Xenios Zeus και το υλικό που έχει παραχθεί κι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. 

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (6714/ΓΔ4/16-01-2018 του ΥΠΠΕΘ), κάντε κλικ εδώ


 

Συγχαρητήριο e-mail του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σύνολο του υλικού που έχει παραχθεί κι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus. Επισημαίνεται από το Γενικό Γραμματέα κ. Αγγελόπουλο η χρησιμότητα της δημοσιότητας του Προγράμματος πανελλαδικώς, για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.


 

Έγγραφο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αίτημα για νέα ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πορεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (30447/29-12-2017 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας), κάντε κλικ εδώ.


Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με Δελτίο Τύπου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ , KA2, Xenios Zeus και την πορεία του, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (44740/H1/16-3-2017 του ΥΠΠΕΘ), κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, κάντε κλικ εδώ


Δελτίο Τύπου προς τον Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το οποίο γίνεται ενημέρωση για την πορεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus, με σκοπό την περαιτέρω την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (4816/3-3-2017 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας), κάντε κλικ εδώ


Έγγραφη ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθύνσεων και των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας για το το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, ΚΑ2, Xenios Zeus, καθώς επίσης και για το υλικό που παράχθηκε. Η ενημέρωση συμπεριλάμβανε και τους σχετικούς συνδέσμους απ’ όπου μπορούν να βρουν το παραγόμενο υλικό.

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (28299/1-12-2017 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας), κάντε κλικ εδώ 


Την Πέμπτη 23-11-2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων και της Ομάδας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με κύριο ομιλητή τον κ. Ν. Ράγκο, Περιφερειακό Συντονιστή Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου παρουσιάστηκε το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

Οι εισηγητές για το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus, ήταν οι παρακάτω  :

 • από το Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Π.Θ.: κ. Ξεφτέρη, κ. Μιχάλογλου
 • από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ.: κ. Τακούδα
 • από το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: κ. Ντίνας
 • από το Δίκτυο «Άλφα»: κ. Σπυροπούλου,
 • από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς: κ. Παζαρλή, κ. Πλούτογλου

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ02 Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus». Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής  Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω εισηγητές :

 • από το Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Π.Θ.: κ. Ξεφτέρη, κ. Μιχάλογλου
 • από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ.: κ. Κοκκινίδου, κ. Σεχίδου, κ.Τακούδα,  κ. Τριανταφυλλίδου
 • από το Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: κ. Ντίνα
 • από το  Δίκτυο «Άλφα»: κ. Σπυροπούλου,
 • από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς: κ. Παζαρλή, κ. Πλούτογλου

Για να δείτε το σχετ. έγγραφο (25800/6-11-2017 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας) κάντε κλικ εδώ


 

Ενημερωτική συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπ/σης Προσφύγων και της Ομάδας Έργου XENIOS ZEUS για το παραγόμενο υλικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ERASMUS+, KA2, XENIOS ZEUS

Με  κύριο ομιλητή τον κ. Ν. Ράγκο, Περιφερειακό Συντονιστή Β. Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Στις 23-11-2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κλήθηκαν οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Ενημερωτική Συνάντηση με την Ομάδα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με κύριο ομιλητή τον κ. Ν. Ράγκο, Περιφερειακό Συντονιστή Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου παρουσιάστηκε το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω εισηγητές για το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus :

 • από το Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Π.Θ.: κ. Ξεφτέρη, κ. Μιχάλογλου
 • από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ.: κ. Τακούδα
 • από το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: κ. Ντίνας
 • από το Δίκτυο «Άλφα»: κ. Σπυροπούλου,
 • από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς: κ. Παζαρλή, κ. Πλούτογλου

Στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  κλήθηκαν σε συνάντηση με τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00-14:00 οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ02 Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, XeniosZeus».

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής  Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω εισηγητές:

 • από το Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Π.Θ.: κ. Ξεφτέρη, κ. Μιχάλογλου 
 • από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ.: κ. Κοκκινίδου, κ. Σεχίδου, κ.Τακούδα,  κ. Τριανταφυλλίδου
 • από το Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: κ. Ντίνα
 • από το  Δίκτυο «Άλφα»: κ. Σπυροπούλου,
 • από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς: κ. Παζαρλή, κ. Πλούτογλου 

Για το πρόγραμμα της Συνάντησης κάντε κλικ εδώ:


 

Στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στην αίθουσα μαθημάτων  των προσφύγων, παρευρέθησαν  ο κ. Ακριτίδης, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, η κ.Οικονομίδου, Υπάλληλος Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Παπαδόπουλος, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, μέλη Μ.Κ.Ο. που εργάζονται στον καταυλισμό, εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος, όπως η κ. Μητακίδου από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., η κ. Ματθαιουδάκη και η κ. Κουτούση από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., ο κ. Γκανάκας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κ. Σπυροπούλου και η κ. Ζουντουρίδου από το Δίκτυο Άλφα, η κ. Πλούτογλου και η κ. Παζαρλή από τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και οι συντελεστές του προγράμματος, κ. Αμανατίδης και  κ. Στάικου.

Η Π.Κ.Μ., ως συντονιστής, υλοποιεί  από την  01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512 και τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adult”. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, οι Δήμοι Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό, η H.R.Y.O (HumanRightsYouthOrganisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

Έγινε παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν και παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Καλωσορίσματος» που ετοιμάστηκε από τα Πανεπιστήμια και απευθύνεται στους πρόσφυγες-μαθητές όλων των ηλικιών (νήπια, παιδιά Δημοτικού, ενήλικες 18+)  και σχολικών βαθμίδων. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η επιμόρφωση που ξεκινά κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τα Πανεπιστήμια, το Δίκτυο Άλφα και τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, προκειμένου οι τελευταίοι να διδάξουν εθελοντικά άτυπη εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα και τους πρόσφυγες εντός των προσφυγικών καταυλισμών.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, αλλά και στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων:

α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 

https://opencourses.auth.gr/courses/ZEUS101/ και

β) του Εργαστηρίου Γλώσσας Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: 

http://xenioszeus.uowm.gr

Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατίθεται δωρεάν και ως ebook

https://joom.ag/QU9W

https://joom.ag/4KIW

https://joom.ag/hvIW)

σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να τον χρησιμοποιήσουν ως υλικό για τη μαθησιακή υποστήριξη των προσφύγων μαθητών. 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την αφίσα της Ημερίδας.


  Στο Πολύκαστρο Κιλκίς και συγκεκριμένα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παιονίας παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ανανιάδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ErasmusKAXENIOSZEUS, ο κ. Κεραμιδάς, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), ο κ. Κωνσταντινίδης, Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Κ.Μ. και η κ. Κεχαγιά, στελέχη του Δήμου Παιονίας, όπως ο κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Παιονίας,  ο κ. Παμποράκης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Φωτισμού, ο κ. Φράγκος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί,  μέλη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και μέλη Μ.Κ.Ο., οι ΣΕΠ (Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων) του Νομού Κιλκίς, κ. Ευθυμιάδης και κ. Γαφειρόπουλος, εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος, όπως η κ. Ξεφτέρη από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., η κ. Ματθαιουδάκη και η κ. Κουτούση από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., η κ. Πλούτογλου και η κ. Παζαρλή από τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και οι συντελεστές του προγράμματος κ. Αμανατίδης και κ. Στάικου.

Η Π.Κ.Μ., ως συντονιστής, υλοποιεί  από την 01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512 και τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adult”. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό τους Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, οι Δήμοι Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό, η H.R.Y.O (HumanRightsYouthOrganisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

Έγινε παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν και παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Καλωσορίσματος» που ετοιμάστηκε από τα Πανεπιστήμια και απευθύνεται στους πρόσφυγες-μαθητές όλων των ηλικιών (νήπια, παιδιά Δημοτικού, ενήλικες 18+)  και σχολικών βαθμίδων. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η επιμόρφωση που ξεκινά κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τα Πανεπιστήμια, το Δίκτυο Άλφα και τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, προκειμένου οι τελευταίοι να διδάξουν εθελοντικά άτυπη εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα και τους πρόσφυγες εντός των προσφυγικών καταυλισμών.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: 

http://www.xenioszeus.kmaked.eu,

αλλά και στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων:

α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 

https://opencourses.auth.gr/courses/ZEUS101/ και

β) του Εργαστηρίου Γλώσσας Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: 

http://xenioszeus.uowm.gr.

Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατίθεται δωρεάν και ως ebook

https://joom.ag/QU9W

https://joom.ag/4KIW

https://joom.ag/hvIW 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να τον χρησιμοποιήσουν ως υλικό για τη μαθησιακή υποστήριξη των προσφύγων μαθητών. 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την αφίσα της Ημερίδας.