Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 811

Ενημερωτική συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπ/σης Προσφύγων και της Ομάδας Έργου XENIOS ZEUS για το παραγόμενο υλικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ERASMUS+, KA2, XENIOS ZEUS

Με  κύριο ομιλητή τον κ. Ν. Ράγκο, Περιφερειακό Συντονιστή Β. Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Στις 23-11-2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κλήθηκαν οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Ενημερωτική Συνάντηση με την Ομάδα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με κύριο ομιλητή τον κ. Ν. Ράγκο, Περιφερειακό Συντονιστή Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου παρουσιάστηκε το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus.

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω εισηγητές για το παραγόμενο υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, KA2, Xenios Zeus :